Maa/krundi müük, 19 000€ – Alutaguse vald, Ida-Virumaa, POS 17

Ida-Virumaa, Alutaguse vald, POS 17
Müük
...
1520.00 m 2
19 000
12.50 €/m2
Objekti tüüp:
maa/krundid
Üldpind:
1520.00 m 2
Katastrinumber:
22901:003:0108

Tegemist endise
pioneerilaagri „Rakett” territooriumiga. Laagri kinnistu on ühisomandis ning endised
pioneerilaagri hooned on kasutusel elamutena.
Raketi alajaam kinnistul asub Elektrilevi OÜ
poolt hallatav alajaam Rakett:(Jõhvi).
Planeeringuala läbivad elektrikaablid ning Laagri kinnistule on rajatud vee- ja kanalisatsioonivõrk. Juurdepääs planeeringualale on Kurtnajärve
teelt (metsatee nr *******). Planeeringuala läbivad olemasolevad asfaltkattega teed.
Maaüksusel kasvab hõre männimets. Detailplaneeringuala asub Alutaguse rahvuspargi Kurtna maastikukaitseala piiranguvööndis.
Kurtna piiranguvööndi moodustab kaitseala maa- ja veeala, mis ei kuulu sihtkaitsevööndisse.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine
elamute ja abihoonete ehitamiseks.
Lahendada planeeritava maa-ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed,
liikluskorraldus ja tehnovõrkude paiknemine ning seada keskkonnatingimused.
Detailplaneering sisaldab kehtiva Alutaguse valla üldplaneeringu muutmise.
ettepanekut üldplaneeringuga määratud krundi minimaalsuuruste vähendamiseks.

Planeeringualal on veevarustus lahendatud olemasoleva puurkaevu baasil. Elamutel on
veevarustus varasemalt rajatud torustike baasil.

POS 17 / krundi pindala 1520m2/ hooajalise elamu maa 100% (ES) / Elamumaa 100% / Hoonete lubatud max kõrgus maapinnast põhihoone 6,5m, abihoone 4m / Hoonete lubatud arv põhihoone1, abihoone 1 / Max ehitusalune pind 200 m² / Korruselisus põhihoone2, abihoone 1

Aleksandra Sandström
Aleksandra Sandström
VÕTA MAAKLERIGA ÜHENDUST
Uuri oma laenuvõimalusi
SARNASED OBJEKTID
Maa/krundi müük, 199 900€ – Viimsi vald, Harjumaa, Randvere tee 201
...
Müük
Harjumaa, Viimsi vald
199 900
99.95 €/m2
2000.00 m 2
Maa/krundi müük, 42 000€ – Harku vald, Harjumaa, Villema tn
...
Müük
Harjumaa, Harku vald
42 000
1.13 €/m2
37300.00 m 2
Maa/krundi müük, 450 000€ – Kuusalu vald, Harjumaa, Puhkeranna
...
Müük
Harjumaa, Kuusalu vald
450 000
15.63 €/m2
28800.00 m 2
Maa/krundi müük, 599 000€ – Jõelähtme vald, Harjumaa, Kordoni tee 65
...
Müük
Harjumaa, Jõelähtme vald
599 000
93.26 €/m2
6423.00 m 2