Kvaliteetne õigusabi mõistliku hinnaga

Vassili Kosteitšuk

Jurist / Partner

Õigusteaduse magister. Töötan juristina alates 2001 aastast. Esindan kliente kohtuvaidlustes ja kohtuvälistes õigussuhetes.

Spetsialiseerumine – kõikvõimalikud tsiviilvaidlused (lepingutest tulenevad ja lepinguvälised vaidlused, äriõigus, asjaõigus, pärimisõigus, perekonnaõigus jne.).